menu
Word Lid
Vlaams Belang Bredene kaart overtredingen in WZC Jacky Maes aan

Uit een inspectieverslag van het Agentschap Welzijn dat het Vlaams Belang kon inkijken, bleek dat WZC Jacky Maes niet kan aantonen dat aan de bewoners een dagritme wordt aangeboden, noch dat er voldoende personeel is om tijdig aangepaste hulp te bieden. “We moeten helaas vaststellen dat het bestuur in deze zijn verantwoordelijkheid niet wil opnemen”, reageert fractievoorzitter Jordy Jacobs (Vlaams Belang).

In het inspectieverslag van het Agentschap Welzijn Vlaanderen dat dateert van 21 december 2022, bleek dat verschillende inwoners reeds tussen 4u en 5u30 ’s morgens hun bedbad kregen. Nog in het rapport bevestigde de directeur dat “deze opdracht inderdaad bij ziekte soms wordt gegeven, maar dat men voor 6u eigenlijk niemand mag wassen.” De conclusie van het agentschap was dan ook dat er onvoldoende personeel is om tijdig aangepaste hulp te bieden, maar ook dat de bewoners geen dagritme wordt aangeboden.

De inspectie kwam er nadat er een anonieme klacht was binnengekomen bij het Agentschap Welzijn. “Wie de klachtindiener ook zijn mag, als dit vanuit een inwoner of diens familie komt lijkt de motivatie te komen uit mensonwaardige behandeling, komt dit vanuit personeel is dit een pijnlijk symptoom van een veel te hoge werkdruk en een chronische onderbezetting van het personeel.” Zo luidde de interpellatie van Vlaams Belang fractievoorzitter Jordy Jacobs in de gemeenteraad.

“We stellen ook vast dat het bestuur in deze geen verantwoordelijkheid wil opnemen. Wij kregen geen enkel antwoord op de vijf vragen die we stelden rond dit probleem. Er werd ons enkel onmiddellijk verweten dat dit plat populisme is en dat wij dit het personeel iets zouden verwijten. Daar is niets van aan, wij klagen net de hoge werkdruk en onderbezetting van het personeel aan. Dat het bestuur van het WZC het verplegend personeel de opdracht geeft om de bewoners zo vroeg te wassen is geenszins de verantwoordelijkheid van het personeel zelf, maar van het beleid. We betreuren ook dat bevoegd schepen Daisy Hoste niet aanwezig was wegens ziekte.” Aldus raadslid Jacobs.

“Intussen hebben wij via mail vernomen van het bestuur dat ze betwisten dat er onvoldoende personeel zou zijn om tijdig aangepaste hulp te bieden. Dit bezwaar hebben ze dan ook overgemaakt aan het agentschap Welzijn. Echter, men ontkent in het bezwaarschrift niet dat er aan de bewoners geen dagritme wordt aangeboden. Daaruit kunnen we enkel afleiden dat men dus geen argument kan stellen tegen deze aantijging en het dus bevestigd is.” Zo besluit de fractievoorzitter van Vlaams Belang Bredene.

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF