menu
Word Lid
Vlaams Belang voert actie tegen asielcentrum Bredene

Op maandag 28 november voerde Vlaams Belang actie tegen de opvang van 260 asielzoekers in Bredene. De asielzoekers worden opgevangen in het jeugdverblijfscentrum ‘Horizon’. De actie vond plaats aan de ingang van het gemeentehuis, in aanwezigheid van enkele West-Vlaamse parlementsleden van Vlaams Belang, enkele West-Vlaamse provincieraadsleden van Vlaams Belang en de afdeling Bredene van Vlaams Belang. Wouter Vermeersch, Kamerlid voor Vlaams Belang, voerde het woord.

In een gezamenlijke brief door het gemeentebestuur van Bredene en het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers (Fedasil) werd aangekondigd dat begin november opnieuw een asielcentrum in Bredene zou geopend worden. De asielopvang is gevestigd in ‘Horizon’, een vakantieverblijf voor jongeren dat voornamelijk gebruikt wordt door scholen voor zeeklassen. Deze zeeklassen zullen dus niet langer kunnen plaatsvinden. Het nieuwe asielcentrum heeft een capaciteit van 260 plaatsen. In 2015 en 2019 werd het jongerenverblijf eerder al door Fedasil uitgebaat als asielcentrum.

“Met deze beslissing betaalt nu ook Bredene de prijs voor het catastrofale asiel- en immigratiebeleid van deze regering”, aldus Vermeersch, die stelt dat de balans van deze regering ronduit desastreus is: “Bij het aantreden van deze regering beloofde men ons kortere procedures, kortere wachttijden en meer terugkeer, maar daar is drie keer niets van in huis gekomen. Zowat het enige wat erop ‘vooruit’ is gegaan, is het budget voor asielopvang (tot de historische hoogte van 680 miljoen euro) en het aantal opvangplaatsen (dat steeg tot bijna 32.000!) en natuurlijk het aantal asielaanvragen. Dit jaar zal het aantal asielaanvragen het cijfer van crisisjaar 2019 ruimschoots overschrijden en is er sprake van de grootste instroom sinds de grote dijkbreuk van 2015. Belangrijk is te benadrukken dat de meer dan 58.000 Oekraïense vluchtelingen niet (!) in dit cijfer zijn inbegrepen gezien zij buiten het klassieke asielstatuut vallen.”

“Deze ontwikkeling hoeft ook helemaal niet te verbazen aangezien België zichzelf met veel overtuiging blijft presenteren als land van melk en honing”, zo voegt Vermeersch er nog aan toe. “Het echte probleem is dan ook niet dat er te weinig opvangplaatsen zijn, maar dat de instroom te groot is én dat geloofwaardige maatregelen - of zelfs maar voornemens - om de instroom aan banden te leggen, tot op vandaag uitblijven. De gevolgen zijn ernaar en de factuur ervan wordt betaald door degenen die er niet voor gekozen hebben: de hardwerkende Vlaming die ondertussen ook de rekening van de sterk gestegen levensduurte moeten slikken.”

Jordy Jacobs, Fractieleider voor Vlaams Belang in Bredene: “De buurtbewoners van het centrum werden voor een voldongen feit gesteld door het gemeentebestuur en de federale regering. Dit kunnen wij als Vlaams Belang niet zomaar laten passeren. We zullen de heropening van het asielcentrum op de gemeenteraad brengen en het dossier nauwlettend opvolgen. Het is ook belangrijk dat onze inwoners weten dat er geen Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen in een asielcentrum zoals dat van Bredene. Oekraïners, die échte en Europese vluchtelingen zijn, vallen buiten de klassieke asielopvang.”

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF