menu
Word Lid
Voorstel onderwijscheques Vlaams Belang wordt weggestemd

Op de gemeenteraad van maandag 27 februari 2023 legde Vlaams Belang Bredene een voorstel tot beslissing voor ter stemming omtrent de invoering van onderwijscheques in de gemeente. Geen enkel andere politieke fractie stemde voor.

Een heet hangijzer in Bredene is zoals steevast het armoedebeleid. Door de torenhoge inflatie, hoge energieprijzen en algeheel economisch moeilijke tijden heeft de Bredenaar het steeds moeilijker om de eindjes aan elkaar te knopen. Vlaams Belang Bredene hoopte hieraan tegemoet te komen door het invoeren van onderwijscheques.

Het concept is simpel; een gezin met kinderen en een laag inkomen geeft een bescheiden bedrag aan de gemeente (bv. €5) en in ruil daarvoor krijgt men een groter bedrag terug (bv. €15) in de vorm van onderwijscheques die enkel en alleen te spenderen zijn aan verplichte schoolkosten.  De winst die men hiermee maakt is veelzijdig. Niet alleen verhoog je zo de koopkracht van de mensen, maar zorg je er ook voor dat de ketting van armoede wordt doorbroken bij het prille begin door kansarme jeugd te stimuleren aan het begin van hun schoolcarrière. Je verhelpt kinderkansarmoede en pakt armoede bij de basis aan door een bescheiden investering.

Echter leken de andere politieke fracties dit voorstel niet genegen te zijn. Vooruit, CD&V, Open VLD en Groen stemden tegen. Bij de Vooruit-fractie klonk dat er geen middelen voorhanden zijn om dit systeem in te voeren. Wat ons uiteraard ontstemde, gezien de buitensporige uitgaven van het bestuur de laatste jaren. N-VA onthield zich, omdat het desbetreffende voorstel te laat was doorgestuurd naar de raadsleden en zij zich niet goed genoeg konden voorbereiden. De algemene directeur bevestigde dat er zich een "administratieve fout" had voorgedaan waardoor de documentatie niet tijdig was doorgestuurd naar de raadsleden. Alle andere fracties stemden zonder meer tegen. De enige in de gemeenteraad die samen met Vlaams Belang het voorstel steunde was onafhankelijk raadslid Vanneste.

Helaas liet de gemeenteraad met dit feit een kans liggen om de armoedecijfers in Bredene te bestrijden. Maar ongeacht het voorgaande zal de Vlaams Belang fractie steevast doorzetten om armoede hoog op de politieke agenda te plaatsen en te houden in onze gemeente! 

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF