Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Red onze horeca!

Red onze horeca!
Provinciaal @ Vlaams Belang

Op 10 november om 19u organiseerde Vlaams Belang een digitale studiedag, die rechtstreeks te volgen was op de nationale Facebookpagina van Vlaams Belang. Daarin stelde Vlaams Belang hun actieplan voor om de horeca een hart onder de riem te steken. Onze partij zal zich dan ook in alle parlementen inzetten om de horeca het beleid te geven dat ze verdienen.

Wie de horeca treft, treft elke Vlaming. Cafés, restaurants en hotels zijn veel meer dan een huis met een tapinstallatie, een keuken of een bed. We komen onze dagdagelijkse zorgen graag vertellen op café, we vieren grote levensgebeurtenissen met familie en vrienden op restaurant en we zijn blij dat we, als toerist in eigen land, overal een plek kunnen vinden om veilig te overnachten. Ook in West-Vlaanderen is de horeca een heel belangrijke pijler in de maatschappij en zonder stevige ondersteuning vanuit de overheid dreigen heel wat zaken failliet te gaan. Hieronder vindt u een samenvatting van onze concrete eisen die we op tafel leggen. Wenst u ons actieplan uitgebreider te raadplegen, surf dan naar https://www.vlaamsbelang.org/product/actieplan-red-onze-horeca/.

 1. Verlaagd btw-tarief voor de horeca voor alle producten.
 2. Uitkeringen aan werknemers vrijstellen van bedrijfsvoorheffing.
 3. Verbod op wurgcontracten van brouwers of drankenhandelaars.
 4. Horecataksen en andere pestbelastingen voor 1 jaar schorsen.
 5. Overbruggingsrecht verlengen tot ten minste 30 juni 2021.
 6. Alle corona-investeringen 120 procent aftrekbaar maken.
 7. Uitstel indienen btw-aangiftes verlengen.
 8. Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht opnieuw instellen tot minstens 31 december 2020.
 9. Bescherming tegen schuldeisers verlengen tot minstens 30 juni 2021.
 10. Uitstel lopende financieringen verlengen tot 31 december 2021.
 11. Tussenkomst door de overheid voor premies personeel.
 12. Opcentiemen op de onroerende voorheffing voor 2020, voor horeca-instellingen, kwijtschelden.
 13. De twee laatste accijnsverhogingen op alcohol definitief terugdraaien.
 14. Tegemoetkoming voor de vaste lasten.
 15. KKC of “Klein Krediet Corona” voor kleine ondernemers.
 16. Uit-eten-subsidie, met een plafond van 25 euro per persoon.
 17. Afhaalformules toelaten met alcoholische dranken na 20u00 en de opbrengsten buiten beschouwing laten bij de berekening van de gecompenseerde bedragen.
 18. Horeca-instellingen die failliet gaan tussen 1 juni 2020 en 31 mei 2021 een “corona-bewijs” geven zodat banken geen lening kunnen weigeren op basis van dit faillissement.
 19. Reconversieplan voor horecaondernemers en – personeel.
 20. Tournee Locale in plaats van Tournee Minerale in februari 2021.